Zábavno-edukačný park PANDA PARADISE sa rozšíri o unikátnu atrakciu

Zábavno-edukačný park Panda Paradise v Linshui, ktorý sa nachádza v provincii Sečuán navštívil expert z ASAS Ling Chen, ktorý mal za úlohu zmapovať miesto v Parku, kde čínska Vesmírna agentúra ASAS postaví vesmírne mestečko s rôznymi atrakciami. Bude sa jednať o najmenej 2 km2. V Linshui sa Ling Chen stretol aj s predsedom predstavenstva Panda PARADISE Jaroslavom Meliškom. Obe strany spolu s miestnou Vládou sa dohodli na spoločnom postupe pri realizácii tohto výnimočného projektu.

There will be one more attraction in entertaining – educational park PANDA PARADISE 

Expert of International Alliance of Satelite Application Service (ASAS) Chen Ling has visited Entertaining – educational park PANDA PARADISE which is located in Sichuan, Linshui. His task was to choose the place for the “satelite city” of ASAS in our PANDA PARADISE park.

It will be at least about 2 km2 . In Linshui Chen Ling has met with Jaroslav Melisek which is the chairman of the board of PANDA PARADISE. Both sides together with local governments agreed on a procedure for the realization of this exceptional project.

娱乐教育主题公园熊猫乐园将开展独特的景点

中国卫星全球服务联盟专家陈凌参观了位于四川邻水的娱乐教育主题公园熊猫乐园,他的任务是在熊猫乐园中定位出中国卫星全球服务联盟所需的卫星知识体验城的地区。

卫星知识体验城的占地面积至少为约2平方公里。在邻水陈凌也与熊猫乐园董事会主席Jaroslav Melisek会面。双方一同与当地政府谈定了实现这个卓越项目的细节步骤。

Zábavno-edukačný park PANDA PARADISE sa rozšíri o unikátnu atrakciu 2 Zábavno-edukačný park PANDA PARADISE sa rozšíri o unikátnu atrakciu 3

Leave a Reply