Slovensko-Ázijská obchodná komora začína spoluprácu s Laosom

Prezident Slovensko-Ázijskej obchodnej komory sa v rámci svojej pracovnej cesty v Pekingu stretol s pánom Zhao Wei, ktorý šéfuje Laoskej komore, ktorá nesie názov Economic Triangle Special Economic Zone.

Obidve strany predstavili svoje krajiny a činnosti, v ktorých by mohli spolupracovať. Pán Zhao Wei prijal pozvanie Slovensko-Ázijskej obchodnej komory (SACC) na návštevu Slovenska, následne SACC navštívi Laos a otvorí pobočku SACC v Laose.

Laos má záujem aj na projekte Farmy, ktorú slovenská strana má realizovať v provincii Sečuán. Svoje miesto vidí Laos v Zábovno-edukačnom parku v Linshui, kde SACC je garantom projektu.

SACC pripraví pre Laosskú stranu možnosti spolupráce na Slovensku. Hlavným bodom spolupráce bude aj projekt WBTID, ktorým vlastníkom je SACC a ktorý nemá na svete obdobu.


Slovak-Asian Chamber of Commerce will cooperate with Laos

During the business trip in Beijing, the president of Slovakia-Asian chamber of Commerce has met with Mr. Zhang wei, who is the president of Laos Chamber of Commerce, it’s also named as Economic Triangle Special Economic Zone.

Both sides introduced their countries and activities which they could cooperate. Mr. Zhang has already accepted the invitation from SACC to come to Slovakia, then we will also visit Laos and open the new office in Laos.

Laos was very interested in our farm project which will be realized in Sichuan province. Laos showed also interest in our Linshui entertaining park project.

Slovakia-Asian Chamber of Commerce is preparing cooperating opportunities for Laos in Slovakia. The important point is WBTID, which is prepared by SACC and it has no rivals on the world.


斯洛伐克亚洲商会将与老挝合作

斯洛伐克亚洲商会会长在北京的商务旅行期间遇见了老挝商会的会长张伟先生,商会又名老挝人民民主共和国金三角经济特区。 双方都介绍了自己的国家以及可以一起合作的项目。张伟先生已经接受了斯洛伐克亚洲商会来斯洛伐克的邀请,接下来斯亚商会也会来访老挝以及在老挝建立斯洛伐克亚洲商会的分会。

老挝对斯洛伐克在四川将要实施的农业项目表示了极大的兴趣。老挝也对斯亚商会的陵水娱乐主题公园项目表示感兴趣。 斯洛伐克亚洲商会在斯洛伐克为老挝准备合作机会。 主要的合作点会是世界商务贸易投资数据库,这是斯亚商会在世界上独一无二的项目。

Na foto Zhao Wei, Jaroslav Melišek a viceprezident komory  Gao Rong
在照片上是张伟,亚罗和高荣
On the photo is Zhao Wei, Jaroslav Melišek and Gao Rong
www.laosez.com

Leave a Reply