Slovensko-Ázijská obchodná komora otvára pobočku v Srbsku

Dňa 23.7.2015 navštívila Srbskú republiku delegácia Slovensko-Ázijskej obchodnej komory v zložení Miloš Richter a Jozef Uhrák. Stretnutie sa uskutočnilo v administratívnom centre Vojvodiny meste Novi Sad.

V priestoroch radnice sa jednania za mesto zúčastnili starosta Miloš Vučevič, riaditeľ Luka Novi Sad Aleksandar Bata Milovančev a technickí pracovníci magistrátu. So zástupcami Slovensko-Ázijskej obchodnej komory bol na rokovaní konateľ spoločnosti Laser media Mgr. Michal Pevný. Účelom pracovného stretnutia bolo prejednať možnosť vybudovania výrobného závodu v Srbsku. Prednesené možnosti zo strany Slovensko-Ázijskej obchodnej komory, ústretovosť a profesionálny prístup zástupcov mesta položili pevný základ na možnú dlhodobú spoluprácu pri realizácii investičných projektov.

Ďakujeme predstaviteľom mesta Novi Sad. O získane informácie o možnostiach v Srbsku sa podelíme s partnermi v Číne, kam budúci týždeň cestuje prezident Slovensko-Ázijskej obchodnej komory Jaroslav Melišek.

Leave a Reply