Slovensko-Ázijská obchodná komora oslávila 3. výročie svojho vzniku

Slovensko-Ázijská obchodná komora (SACC) dňa 20. februára 2015 vo svojom sídle v Bratislave oslávila 3. výročie svojho vzniku. V súčasnosti má okolo 1800 partnerov a vo svojom portfóliu projekt najväčšieho zábavno-edukačného parku na svete. Obchodná politika SACC stojí na troch pilieroch:

1. Obchod pre nás nie je len Obchod. Obchod je pre nás aj vzťah.
2. Vzťah pre nás nie je len obchodný vzťah. Vzťah je pre nás aj medziľudský vzťah.
3. Vzťah k ľuďom tak pre nás nie je len vzťahom k ich profesionálnym skúsenostiam a poznaniu. Vzťah k ľuďom je pre nás aj vzťahom k ich kultúrnym hodnotám, tradíciám a zvyklostiam.

Medzi pozvanými hosťami nechýbali význammí obchodní partneri ako aj VIP osobnosti. Aktuálne informácie o Slovensko-Ázijskej obchodnej komore nájdete na stránkach slovakasian.com

Leave a Reply