Šéf diplomatických misií ČĽR a bývalý minister zahraničných vecí ČĽR ocenil spoluprácu so Slovenskom

Šéf diplomatických misií Čínskej ľudovej republiky a bývalý minister zahraničných vecí ČĽR ocenil spoluprácu so Slovenskom. Oboznámil sa so všetkými spoločnými čínsko-slovenskými projektami a vyjadril im plnú podporu.

Na Slovensku som bol šesť krát, stretol som sa z vrcholnými predstaviteľmi SR a vždy boli stretnutia priateľské. Slovensko je síce malá krajina, ale za to veľmi krásna s čistým ovzduším. Cez hlavné mesto preteká jedna z najkrajších riek sveta, Dunaj. Spoločným projektom vyjadrujem plnú podporu” – povedal pán Zhaoxing Li.


Former minister of foreign affairs of People‘s republic of China praised the cooperation with Slovakia. He examined all Chinese-Slovak cooperating projects and also showed big supports.

I have been to Slovakia 6 times, I have been also on the meeting with the highest leaders and politicians do Slovakia, they were very friendly every time. Although Slovakia is a small country, but it’s very beautiful country with great air. There flows through capital Bratislava one of the most beautiful river in the world, Danube. I will fully support cooperating projects” , Mr. Zhaoxing Li said.


原中华人民共和国外交部部长李肇星先生称赞了中国与斯洛伐克的合作。

李肇星先生检查了所有的中斯合作项目也表达了大力支持。 斯洛伐克我去了6次,我也与斯洛伐克最高领导人们会谈过,他们每次都是那么地友善。斯洛伐克虽然是个小国家但是是个特别美丽空气质量也很好的国家。在首都流经一条世界上最美丽的河流之一的多瑙河。合作的项目我表示特别地支持。李肇星说到


Former minister of foreign affairs of people republic of China praised the cooperation with Slovakia 原中华人民共和国外交部部长李肇星先生称赞了中国与斯洛伐克的合作。 Šéf diplomatických misií ČĽR a bývalý minister zahraničných vecí ČĽR ocenil spoluprácu so Slovenskom 2

Leave a Reply