SACC na návšteve Sičuánskej provincie

Minulý týždeň sa delegácia SACC zastúpená prezidentom SACC Jaroslavom Meliškom vrátila z Číny. Na programe služobnej cesty bola návšteva hlavného mesta Provincie Sichuan Chengdu, ďalej miest Myangyan a Suining. SACC mala množstvo rokovaní a za 10 dní prešlo a prelietalo vyše 6000 km. Konštatovním je úspešné pokračovanie projektu CSFA (Chinese-Slovak Agriculture Farm), zábavného parku v Linshui a ostatných spoločných projektov. Na misii sa zúčastnil úspešný ekonomický diplomat Dušan Marušák, ktorý bohužiaľ v Číne v októbri končí. Ďaľším členom delegácie bol aj jeden z najúspešnejších dizajnérov na Slovensku Štefan Klein.

Leave a Reply