SLEDUJTE NÁS

Príhovor prezidenta

prihovor-prezidenta

Vzájomné poznanie Východu a Západu sa v oblasti kultúry a filozofie neustále prehlbuje. Napriek tomu sme svedkami pretrvávania problémov v oblasti obchodno-ekonomických vzťahov medzi Východom a Západom v lokálnych i globálnych kontextoch.

V Slovesko-Ázijskej obchodnej komore prekonávame tento paradox vďaka vlastnému know-how, ktoré nám umožňuje nielen otvárať trhy, spájať krajiny, odvetvia a uzatvárať partnerstvá, ale aj skultúrňovať biznis, vytvárať cenné priateľstvá a získavať sympatie aj podporu na korporatívnych i vládnych úrovniach. V tomto zmysle sme nezávislé občianske združenie.
Naša obchodná politika stojí na troch pilieroch: 1. Biznis pre nás nie je len biznis. Biznis je pre nás aj vzťah. 2. Vzťah pre nás nie je len obchodný vzťah. Vzťah je pre nás aj medziľudský vzťah. 3. Vzťah k ľuďom tak pre nás nie je len vzťahom k ich profesionálnym skúsenostiam a poznaniu. Vzťah k ľuďom je pre nás aj vzťahom k ich kultúrnym hodnotám, tradíciám a zvyklostiam. Medzinárodnú obchodnú a ekonomickú spoluprácu preto neoddeľujeme od medzikultúrnej komunikácie a spolupráce.

Aj vďaka úcte a rešpektu k východným kultúrnym hodnotám sme sa v Číne za relatívne krátku dobu stali spoľahlivými partnermi pre lokálne vládne, regionálne, municipálne štruktúry, finančné kruhy, popredné čínske štátne korporácie, ako aj vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie. Pracujeme na strategických vstupoch do ďalších krajín Juhovýchodnej a Centrálnej Ázie a pripravujeme sa aj na vstup do Japonska a na Stredný východ.

V rámci spolupráce s čínskymi partnermi sme už vstúpili do celého radu projektov v oblasti obchodnej, priemyselnej i vedecko-technickej spolupráce, s ktorými sa budete môcť postupne zoznamovať na našej webovej stránke. Spoluprácu realizujeme v odvetviach energetiky, odpadového hospodárstva, transportu, letectva a poľnohospodárstva.

Osvedčené modely štrukturovania spolupráce budeme postupne implementovať aj v ďalších štátoch východnej a západnej Európy a Severnej Ameriky, aktívni sme už v Rumunsku, Maďarsku a Rusku.

Slovensko-Ázijská obchodná komora na seba preberá úlohu mozgového trustu, komunikačného, organizačného, manažérskeho a tvorivého centra pre rozvoj slovensko-európsko-ázijských obchodných, ekonomických a finančných vzťahov. V roku 2013 sme v Bratislave zorganizovali ekonomické fórum, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia najvplyvnejších čínskych korporácií v takom počte, že fórum na seba upriamilo pozornosť Európskej únie. Vyslali sme tak prvý signál, že budúci vplyv Slovesko-Ázijskej obchodnej komory nebude len lokálny, ale bude globálny.

Naše občianske združenie som zakladal s víziou nezávislosti a vybudovania vlastného know-how. Jeho budúcnosť vnímam reálne a s pocitom zodpovednosti ako budúcnosť globálneho hráča na poli obchodnej a ekonomickej spolupráce medzi Východom a Západom.

J.M.