Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu

Delegácia Slovensko-Ázijskej obchodnej komory (SACC) bola na predposlednej kontrole legendy minerálnych vôd na Slovensku aj s viceprezidentom SACC v Pekingu pánom Xiangom Hanpingom, ktorý zastupoval pekingskú firmu OUTONG, ktorá má podpísanú zmluvu na dodávku pramenitej vody Santovská. Už len posledná kontrola z úradu v hlavnom meste Peking ostáva na ostrý štart exportu slovenskej vody do ďalekej Číny. Vzhľadom k tomu, že niektorí dovozcovia plnia tzv. európske vody v Číne, alebo inej mimoeuŕopskej krajine, teraz je nutné pri každom novom kontrakte urobiť kontrolu vrtu, výroby, kapacity a kvality priamo úradníkmi z hlavného mesta. Voziť sa bude vlakovou dopravou do mesta Tianjin, ktoré je od Pekingu vzdialené len 160 km. Santovská sa bude dodávať po celých plných vlakoch.

História santovských žriedel

Oficiálne sa pramene stali známymi približne pred 500 rokmi, najmä prostredníctvom prvých vedeckých prác o minerálnych prameňoch v Uhorsku. Vzrastajúci záujem o vodu súvisí s rozvojom prírodných vied v Európe, najmä fyziky, chémie a medicíny.

Dielo Juraja Wernhera De Admirandis Hvngariae Aquis Hypomnemation (O podivuhodných vodách Uhorska), bolo vydávané v rokoch 1549- 1746 v desiatich známych vydaniach po celej Európe.

Chýr o Santovskej kyselke sa rozniesol z okolitých dedín do celej Európy. S informáciami o miestnych prameňoch sa stretávame v literatúre 18. storočia, ale i v práci Mateja Bela pod názvom Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku z roku 1742.

Vlastníkom pozemkov a prameňov v Santovke bola rímsko-katolícka cirkev. Zircké opátstvo, aby bol tento majetok hospodársky využívaný, ho od polovice 19. storočia dávalo do prenájmu. Prvým nájomcom, ktorý čerpal minerálnu vodu a obchodoval s ňou, bol v rokoch 1847- 1873 Anton Štangel. Santovská kyselka sa začala voziť do reštaurácií, pohostinstiev a lekární.

Po Štanglovi sa stal vlastníkom Žigmund Toldi- chirurg a krčmár v jednej osobe. Jeho dcéra Alžbeta sa vydala za Alexandra Thege- Konkoly, ktorý bol nájomcom v rokoch 1894, dal postaviť murovaný pavilón a 15 metrov odtiaľ šachtu, kam bola odtekajúca voda odvádzaná. Položil základy plniarní Santovskej kyselky.

Obchod s minerálnou vodou sa stal významným zdrojom príjmov nájomcov majetku a nástrojom profitu z doplnkového zamestnania miestneho obyvateľstva. Bol však obmedzený kapacitne, kvôli transportu konskými povozmi. Po vybudovaní železničnej trate Čata- Šahy bolo možné prepravovať minerálku lacnejšie, rýchlejšie a do väčšej vzdialenosti. Denne odchádzalo zo Santovky do Budapešti za dva vagóny, odkiaľ sa vyvážala aj za hranice Rakúsko- Uhorska. Do roku 1910 bola známa po celej Európe o čom svedčí 28 získaných medailí.

V roku 1923 sa skončila nájomná zmluva s Alexandrom Thege- Konkolym a po ňom Centrálna komisia rímskokatolíckych majetkov v Bratislave podpísala novú zmluvu s Antonínom Horákom z Čiech. Prenájomná zmluva mala trvanie od roku 1923 do 1935, neskôr do roku 1941.

Po vzniku slovenského štátu boli občania českej národnosti nútení opustiť Slovensko, preto musel Anton Horák v roku 1940 zrušiť nájom a odísť.

Santovská minerálna voda sa v roku 1948 dostáva do vlastníctva štátu. Prudký rozmach miestneho plniarenstva nastáva v roku 1951, vďaka elektrifikácii, kedy sa manufaktúra automatizuje a mechanizuje.

V roku 1956 bol zriadený národný podnik Západoslovenské žriedla, n.p. Santovka. K podniku boli pričlenené aj iné slovenské žriedla. V tejto štruktúre existoval podnik do privatizácie v decembri 1995, potom bol rozčlenený na dve akciové spoločnosti. Závod v Santovke prešiel privatizáciou a v priebehu niekoľkých rokov zmenil viacerých vlastníkov.

Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 14 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 01 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 02 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 03 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 05 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 06 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 07 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 08 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 09 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 11 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 12 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 13

 

Leave a Reply