SLEDUJTE NÁS

POSLANIE

Slovensko – Ázijská obchodná komora (SACC) je neziskové občianske združenie zastrešujúce spoločnosti, organizácie i jednotlivcov, ktorí majú záujem a spôsobilosť aktívne sa podieľať na rozvoji obchodnej, priemyselnej, vedecko-technickej, finančnej, kultúrnej a vzdelávacej spolupráce medzi Slovenskom, Čínou a ostatnými krajinami Európy a Ázie.