O komore关于我们About usо организации

Vychádzajúc z potrieb rozvoja bilaterálnych hospodárskych a obchodných vzťahov medzi Slovenskou republikou a ázijskými krajinami s cieľom zabezpečenia intenzívnejšej spolupráce medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej republiky a ázijských krajín sa zakladá Slovensko – Ázijská obchodná komora. Poslaním Komory je podporovanie rozvoja vzájomných vzťahov a obchodnej výmeny medzi Slovenskou republikou a všetkymi ázijskými krajinami ako aj technická a hospodárska spolupráca medzi podnikateľmi a poskytovanie informácií a pomoci vlastným členom a ostatným záujemcom.

Vychádzajúc z potrieb rozvoja bilaterálnych hospodárskych a obchodných vzťahov medzi Slovenskou republikou a ázijskými krajinami s cieľom zabezpečenia intenzívnejšej spolupráce medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej republiky a ázijských krajín sa zakladá Slovensko – Ázijská obchodná komora.

Poslaním Komory je podporovanie rozvoja vzájomných vzťahov a obchodnej výmeny medzi Slovenskou republikou a všetkymi ázijskými krajinami ako aj technická a hospodárska spolupráca medzi podnikateľmi a poskytovanie informácií a pomoci vlastným členom a ostatným záujemcom.

Vychádzajúc z potrieb rozvoja bilaterálnych hospodárskych a obchodných vzťahov medzi Slovenskou republikou a ázijskými krajinami s cieľom zabezpečenia intenzívnejšej spolupráce medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej republiky a ázijských krajín sa zakladá Slovensko – Ázijská obchodná komora.

Poslaním Komory je podporovanie rozvoja vzájomných vzťahov a obchodnej výmeny medzi Slovenskou republikou a všetkymi ázijskými krajinami ako aj technická a hospodárska spolupráca medzi podnikateľmi a poskytovanie informácií a pomoci vlastným členom a ostatným záujemcom.

Vychádzajúc z potrieb rozvoja bilaterálnych hospodárskych a obchodných vzťahov medzi Slovenskou republikou a ázijskými krajinami s cieľom zabezpečenia intenzívnejšej spolupráce medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej republiky a ázijských krajín sa zakladá Slovensko – Ázijská obchodná komora.

Poslaním Komory je podporovanie rozvoja vzájomných vzťahov a obchodnej výmeny medzi Slovenskou republikou a všetkymi ázijskými krajinami ako aj technická a hospodárska spolupráca medzi podnikateľmi a poskytovanie informácií a pomoci vlastným členom a ostatným záujemcom.

Leave a Reply