SLEDUJTE NÁS

HODNOTY

Platforma SACC garantuje svojim členom a partnerom podporu a súčasne od nich očakáva zdieľanie spoločných hodnôt v oblasti firemnej kultúry, osobnostnej vyzretosti a strategického myslenia.

Hodnoty SACC