HodnotyValuesзначение

Platforma SACC garantuje svojim členom a partnerom podporu a súčasne od nich očakáva zdieľanie spoločných hodnôt v oblasti firemnej kultúry, osobnostnej vyzretosti a strategického myslenia.

Hodnoty SACCSACC platform guarantees its support for all members and partners expecting at the same time from them the sharing of common values in the spheres of corporate culture, personal maturity and strategic thinking.

Values SACC

Leave a Reply