Filozofia哲学Philosophyфилософия

SACC neopiera svoje globálne ambície len o pragmatické obchodné myslenie, ale aj filozofiu svojich zakladateľov, ktorí za medzinárodným obchodom a ekonomickou spoluprácou vidia dôstojný život človeka a ľudské i interkultúrne obohacovanie sa národov a kultúr.

Filozofia zakladatelov SACCSACC´s global ambitions are not grounded only in a pragmatic business thinking, but also in the philosophy of its founders, who associate international trade and economic cooperation with protecting the dignity of human life and promoting human and intercultural enrichment of both nations and cultures.

Philosophy SACC

Leave a Reply