SLEDUJTE NÁS

FILOZOFIA

SACC neopiera svoje globálne ambície len o pragmatické obchodné myslenie, ale aj filozofiu svojich zakladateľov, ktorí za medzinárodným obchodom a ekonomickou spoluprácou vidia dôstojný život človeka a ľudské i interkultúrne obohacovanie sa národov a kultúr.

Filozofia zakladatelov SACC