Ekonomické fórum európskeho formátuEkonomické fórum dopadlo nad očakávanieEconomic Forum of European format

14. októbra 2013 zorganizovala Slovensko – Ázijská obchodná komora spolu s CCPTI Heilongjiang Ekonomické fórum, ktorého sa zúčastnilo viac než 300 delegátov z Číny a Slovenska. Provinciu Heilongjiang, ekonomicky 11. najsilnejšiu provinciu Číny, reprezentovalo vyše 160 zástupcov z viac ako 90 firiem. Z čínskej strany išlo o historicky najväčšiu delegáciu na území EÚ.

Výsledky EF potvrdili nadštandardnú úroveň vzťahov SACC s provinciou Heilongjiang. Dosiahli sa dohody o realizácii spoločných projektov v oblasti energetiky, odpadového hospodárstva, letectva, infraštruktúry, poľnohospodárstva, exportu a cestovného ruchu. EF tak významne prispelo k ďalšiemu rozvoju slovensko-čínskej obchodnej a ekonomickej spolupráce.
14.októbra 2013 Slovensko-Ázijská obchodná komora (SACC) spolu s CCPTI Heilongjiang zorganizovali Ekonomické fórum, ktorého sa zúčastnilo vyše 300 delegátov z Číny a Slovenska. Z čínskej strany to bola najväčšia delegácia, ktorá vôbec zavítala na územie EÚ.

Provinciu Heilongjiang reprezentovalo vyše 160 ľudí z viac ako 90 firiem. SACC má s touto provinciou, ktorá je 11 najsilnejšia v rámci Číny nadštandardné vzťahy.

V rámci EF sa podarilo dohodnúť na viacerých spoločných projektoch v oblasti energetiky, odpadového hospodárstva, letectva, infraštruktúry, poľnohospodárstva, exportu a cestovného ruchu. Celkovo hodnotí SACC Ekonomické fórum za úspešné a výsledky sú pre našu krajinu pozitívne.
On October 14, 2013 the Slovak-Asian Chamber of Commerce organized together with the China Council for the Promotion of International Trade Committee of Heilongjiang Economic Forum, which was attended by over 300 delegates from China and Slovakia. Heilongjiang Province, 11 economical strongest province of China, represented more than 160 representatives from over 90 companies. From the Chinese side, it was the largest delegation in the EU.

The results of the Economic Forum confirmed the superior level of relationship between SACC and Heilongjiang Province. There was reach_ed the agreement for the implementation of joint projects in energy, waste management, aviation, infrastructure, agriculture, exports and tourism. Economic Forum thus contributed significantly to the further development of Slovak-Chinese trade and economic cooperation.

Leave a Reply