Delegácia SACC odchádza na začiatku roka 2017 do Pekingu

Začiatkom roka cestujeme aj so svojími partnermi do čínskej metropoli Peking. Na programe je viacero mítingov. Okrem iného navštívime centrum ASAS, kde má SACC rozrobený projekt “SATELIT”, na ktorom pracujeme už dva roky. Pred týždňom bola na Slovensku delegácia z ASAS, kde sa dohodli ďalšie kroky v napredovaní tohto veľmi zaujímavého projektu. ďalšie stretnutia v Pekingu sú zamerané na zdravotníctvo, kde spolu s našími partnermi navštívime nemocnice a zoznámime sa s používanými zdravotníckymi technológiami.

Leave a Reply