DB Schenker is partner of Slovak-Asian Chamber of Commerce

DB Schenker stands for the transportation and logistics activities of Deutsche Bahn. The Logistics sector of DB is the world’s second largest transportation and logistics services provider based on revenues and performance.

In financial year 2014, DB Schenker generated revenues of around 19.8 billion euros, approximately 50 percent of the DB Group’s revenues. Through its Transportation and Logistics Division, DB holds top positions in global air and ocean freight and has Europe’s densest land transport network and the rail expertise of Europe’s largest rail freight company.

With around 2,000 locations in all of the world’s most important economic regions, DB Schenker has a global network geared toward customer service, quality and sustainability. This success is owed primarily to DB Schenker’s 95,700 employees, all of whom place customer satisfaction and quality at the center of their work.

On September 3rd 2015 was in Bratislava signed cooperation agreement between Slovak-Asian Chamber of Commerce represented and DB Schenker.


DB Schenker je partnerom Slovensko-Ázijskej obchodnej komory

DB Schenker je logistickou a transportnou divíziou skupiny Deutsche Bahn. Z hľadiska obratu a výkonu spoločnosti je DB Schenker druhým najväčším poskytovateľom logistických a prepravných služieb na svete.

Vo finančnom roku 2014 dosiahol DB Schenker obrat vo výške 19,8 miliárd euro, čo predstavuje približne 50% obratu skupiny DB. Vďaka svojej logistickej a transportnej divízii si DB drží vedúcu pozíciu v globálnej leteckej a námornej preprave a má k dispozícii najhustejšiu cestnú prepravnú sieť v Európe, ako aj skúsenosti najväčšieho železničného prepravcu v Európe.

S viac ako 2000 pobočkami v najdôležitejších hospodárskych regiónoch sveta a 95 700 zamestnancami má DB Schenker skutočne globálnu sieť, zameranú na kvalitu, zákaznícky servis a trvalú udržateľnosť.

Dňa 3. septembra 2015 bola v centrále Slovensko-Ázijskej obchodnej komory (SACC) podpísaná zmluva o spolupráci medzi DB Schenker a SACC.

德铁信可正式成为斯洛伐克亚洲商会的合作伙伴 德铁信可是德国铁路集团的全资子公司,提供专业的综合运输和物流管理服务。按收益和业绩计算,德国铁路集团的物流部门是世界上第二大的运输和物流服务供应商。 在2014财年,德铁信可的营收达198亿欧元,约占德国联邦铁路集团总营收的50%。凭借着运输和物流部门的强势表现,德国铁路集团稳住全球海运和空运的领先地位,拥有欧洲最密集的陆运网络,是欧洲最大的铁路货运公司。 德铁信可在世界最重要经济区设有近2,000个办事处,构筑以客户服务、质量和可持续性为中心的全球网络。德铁信可的成功要归功于95,700位将客户满意和质量放在首位的员工。 2015年9月3日在斯洛伐克亚洲商会的总部斯洛伐克亚洲商会与德国德铁信可签订合同,德国德铁信可 db-schenker

dbschenker.com

Leave a Reply