Author Archives: hkoszegi

IFE 16th China (Guangzhou) International Food Exhibition 2016

Slovensko-Ázijská obchodná komora (SACC) Vás pozýva v termíne 29. jún – 1. júl 2016  na Medzinárodnú výstavu jedál 2016 v čínskom meste Kanton (Guangzhou).

banner-201506170937080

Bližšie informácie sú k dispozícii v anglickom jazyku: About International Food Exhibiton China

IFE China is the leading food and beverage trade show in China, focus on asssisting oversea companies to find distributors and agents in China. With more than 1500 exhibiting companies and 50,000 buyers, IFE China is extremely well attended and it also helds more than 40 activities/forums to enrich the exhibition, business match service presents extensive opportunities to all participants to get in touch with prospective business partners and agents.  IFE China especially high light with Wine and Spirit Sector, Drinking Water Sector, Coffee Sector, Edible Oil and Olive Oil Sector, Healthy & Organic Food Sector, etc . The high popularity and various channels will improve your company image and brand awareness. It’s also easy to find potential customers.

Benefits of participation: –Find new buyers/distributors; –Update existing customers/agents; –Launch new products/services; –Special offer/promotions; –Make foreign contacts, etc Exhibition Products:

Food and Beverage, Wine, Olive Oil, High-end Drinking Water, Coffee, Rice, Healthcare product, Biscuit, Candy, Dairy Products, Food Machinery and Equipement, Noodles, Snacks, Ice cream, Enzymes, Functional Beverage, Organice Food, Nutrition, etc.

Exhibition Centre Introduction

China Import and Export Fair Complex covers 1.1 million square meters, the largest exhibition centre in Asia, China Import and Export Fair Complex have convenient transportation, the exhibition hall is set up with the subway platform, and the entire urban main road goes through these areas from all directions.

Guangzhou Market Analysis

Guangzhou, is the third city in China and the business centre in south of China market. Next to Hong Kong, Macau, Taiwan and Shenzhen, adjoining Southeast Asia, Guangzhou is at a unique geographical location, enabling it to enter the national top ranking cities for import and export, which make up an increasing share of the city’s GDP. The vigorous import and export industry has become one of the most important industries in Guangzhou. The comprehensive industry cluster, strong consumption, convenient import and export hub and market have fostered tremendous opportunities for every element in the food chain.

Invitation to IFA 2016:

IFE China Invitation Letter 2016-A-page-001

IFE China Invitation Letter 2016-A-page-002 IFE China Invitation Letter 2016-A-page-003

IFE China Invitation Letter 2016-A-page-004

IFE China Invitation Letter 2016-A-page-005

IFE China Invitation Letter 2016-A-page-006

Report 2015:

IFE China Report-page-001 IFE China Report-page-002 IFE China Report-page-003 IFE China Report-page-004 IFE China Report-page-005 IFE China Report-page-006 IFE China Report-page-007 IFE China Report-page-008 IFE China Report-page-009 IFE China Report-page-010 IFE China Report-page-011 IFE China Report-page-012 IFE China Report-page-013 International Food Exhibition support

Pred Vianocami navštívila delegácia Slovensko-Ázijskej obchodnej komory Peking

V rámci návštevy Pekingu delegácia Slovensko-Ázijskej obchodnej komory (SACC) na čele s prezidentom SACC navštívila Taiwanské turisticko-kultúrne centrum a stretla sa s jej riaditeľom, pánom Jiang Zhiduan. Táto inštitúcia je stálym partnerom SACC. Tento rok sa chystá misia zo Slovenska navštíviť Taiwan za účelom prehĺbenia vzájomnej spolupráce, ktorá už trvá druhý rok. Takisto sa očakáva príchod Taiwanskej delegácie na Slovensko a Česko.

 

20151222_13481520151222_135021 20151222_135433

Hong Kong – A Promising Startup Ecosystem

In the last couple of years, Hong Kong’s startup ecosystem has rocketed in terms of the number of startups, staff employed and workstations opened. Fintech, smart cities, healthtech, ICT and IoT are among the hottest sectors.

In September 2015, InvestHK conducted a second survey on the startup ecosystem in Hong Kong. Learn more about the latest startup landscape here:

IHK-StartupFlyer-infographics

Kinoprieméra filmu ZMENIL TVÁR ŠANGHAJA a krst novej knihy

Radi by sme Vás pozvali 23.9.2015 o 18:00 do kina Lumière na Večer s Ladislavom Hudecom.
Na programe je krst knihy Ladislav Hudec – Otec ázijských mrakodrapov (L.Kaboš, S.M.Kabošová), distribučná premiéra DCP 2K verzie filmu Zmenil tvár Šanghaja (réž. L.Kaboš) a výstava portrétnych štúdií L.E.Hudeca sochára L.Saba.
Tešíme sa na stretnutie!
Adresa:
Kino Lumière, Špitálska 4, 811 08 Bratislava (bývalé Charlies Centrum, budova Ministerstva sociálnych vecí a rodiny) 48°08’48.2″N 17°06’57.5″E tel.: +421 917 105 855
ladislav-hudec-pozvanka

DB Schenker is partner of Slovak-Asian Chamber of Commerce

DB Schenker stands for the transportation and logistics activities of Deutsche Bahn. The Logistics sector of DB is the world’s second largest transportation and logistics services provider based on revenues and performance.

In financial year 2014, DB Schenker generated revenues of around 19.8 billion euros, approximately 50 percent of the DB Group’s revenues. Through its Transportation and Logistics Division, DB holds top positions in global air and ocean freight and has Europe’s densest land transport network and the rail expertise of Europe’s largest rail freight company.

With around 2,000 locations in all of the world’s most important economic regions, DB Schenker has a global network geared toward customer service, quality and sustainability. This success is owed primarily to DB Schenker’s 95,700 employees, all of whom place customer satisfaction and quality at the center of their work.

On September 3rd 2015 was in Bratislava signed cooperation agreement between Slovak-Asian Chamber of Commerce represented and DB Schenker.


DB Schenker je partnerom Slovensko-Ázijskej obchodnej komory

DB Schenker je logistickou a transportnou divíziou skupiny Deutsche Bahn. Z hľadiska obratu a výkonu spoločnosti je DB Schenker druhým najväčším poskytovateľom logistických a prepravných služieb na svete.

Vo finančnom roku 2014 dosiahol DB Schenker obrat vo výške 19,8 miliárd euro, čo predstavuje približne 50% obratu skupiny DB. Vďaka svojej logistickej a transportnej divízii si DB drží vedúcu pozíciu v globálnej leteckej a námornej preprave a má k dispozícii najhustejšiu cestnú prepravnú sieť v Európe, ako aj skúsenosti najväčšieho železničného prepravcu v Európe.

S viac ako 2000 pobočkami v najdôležitejších hospodárskych regiónoch sveta a 95 700 zamestnancami má DB Schenker skutočne globálnu sieť, zameranú na kvalitu, zákaznícky servis a trvalú udržateľnosť.

Dňa 3. septembra 2015 bola v centrále Slovensko-Ázijskej obchodnej komory (SACC) podpísaná zmluva o spolupráci medzi DB Schenker a SACC.

德铁信可正式成为斯洛伐克亚洲商会的合作伙伴 德铁信可是德国铁路集团的全资子公司,提供专业的综合运输和物流管理服务。按收益和业绩计算,德国铁路集团的物流部门是世界上第二大的运输和物流服务供应商。 在2014财年,德铁信可的营收达198亿欧元,约占德国联邦铁路集团总营收的50%。凭借着运输和物流部门的强势表现,德国铁路集团稳住全球海运和空运的领先地位,拥有欧洲最密集的陆运网络,是欧洲最大的铁路货运公司。 德铁信可在世界最重要经济区设有近2,000个办事处,构筑以客户服务、质量和可持续性为中心的全球网络。德铁信可的成功要归功于95,700位将客户满意和质量放在首位的员工。 2015年9月3日在斯洛伐克亚洲商会的总部斯洛伐克亚洲商会与德国德铁信可签订合同,德国德铁信可 db-schenker

dbschenker.com

Zábavno-edukačný park PANDA PARADISE sa rozšíri o unikátnu atrakciu

Zábavno-edukačný park Panda Paradise v Linshui, ktorý sa nachádza v provincii Sečuán navštívil expert z ASAS Ling Chen, ktorý mal za úlohu zmapovať miesto v Parku, kde čínska Vesmírna agentúra ASAS postaví vesmírne mestečko s rôznymi atrakciami. Bude sa jednať o najmenej 2 km2. V Linshui sa Ling Chen stretol aj s predsedom predstavenstva Panda PARADISE Jaroslavom Meliškom. Obe strany spolu s miestnou Vládou sa dohodli na spoločnom postupe pri realizácii tohto výnimočného projektu.

There will be one more attraction in entertaining – educational park PANDA PARADISE 

Expert of International Alliance of Satelite Application Service (ASAS) Chen Ling has visited Entertaining – educational park PANDA PARADISE which is located in Sichuan, Linshui. His task was to choose the place for the “satelite city” of ASAS in our PANDA PARADISE park.

It will be at least about 2 km2 . In Linshui Chen Ling has met with Jaroslav Melisek which is the chairman of the board of PANDA PARADISE. Both sides together with local governments agreed on a procedure for the realization of this exceptional project.

娱乐教育主题公园熊猫乐园将开展独特的景点

中国卫星全球服务联盟专家陈凌参观了位于四川邻水的娱乐教育主题公园熊猫乐园,他的任务是在熊猫乐园中定位出中国卫星全球服务联盟所需的卫星知识体验城的地区。

卫星知识体验城的占地面积至少为约2平方公里。在邻水陈凌也与熊猫乐园董事会主席Jaroslav Melisek会面。双方一同与当地政府谈定了实现这个卓越项目的细节步骤。

Zábavno-edukačný park PANDA PARADISE sa rozšíri o unikátnu atrakciu 2 Zábavno-edukačný park PANDA PARADISE sa rozšíri o unikátnu atrakciu 3

Šéf diplomatických misií ČĽR a bývalý minister zahraničných vecí ČĽR ocenil spoluprácu so Slovenskom

Šéf diplomatických misií Čínskej ľudovej republiky a bývalý minister zahraničných vecí ČĽR ocenil spoluprácu so Slovenskom. Oboznámil sa so všetkými spoločnými čínsko-slovenskými projektami a vyjadril im plnú podporu.

Na Slovensku som bol šesť krát, stretol som sa z vrcholnými predstaviteľmi SR a vždy boli stretnutia priateľské. Slovensko je síce malá krajina, ale za to veľmi krásna s čistým ovzduším. Cez hlavné mesto preteká jedna z najkrajších riek sveta, Dunaj. Spoločným projektom vyjadrujem plnú podporu” – povedal pán Zhaoxing Li.


Former minister of foreign affairs of People‘s republic of China praised the cooperation with Slovakia. He examined all Chinese-Slovak cooperating projects and also showed big supports.

I have been to Slovakia 6 times, I have been also on the meeting with the highest leaders and politicians do Slovakia, they were very friendly every time. Although Slovakia is a small country, but it’s very beautiful country with great air. There flows through capital Bratislava one of the most beautiful river in the world, Danube. I will fully support cooperating projects” , Mr. Zhaoxing Li said.


原中华人民共和国外交部部长李肇星先生称赞了中国与斯洛伐克的合作。

李肇星先生检查了所有的中斯合作项目也表达了大力支持。 斯洛伐克我去了6次,我也与斯洛伐克最高领导人们会谈过,他们每次都是那么地友善。斯洛伐克虽然是个小国家但是是个特别美丽空气质量也很好的国家。在首都流经一条世界上最美丽的河流之一的多瑙河。合作的项目我表示特别地支持。李肇星说到


Former minister of foreign affairs of people republic of China praised the cooperation with Slovakia 原中华人民共和国外交部部长李肇星先生称赞了中国与斯洛伐克的合作。 Šéf diplomatických misií ČĽR a bývalý minister zahraničných vecí ČĽR ocenil spoluprácu so Slovenskom 2

Slovensko-Ázijská obchodná komora začína spoluprácu s Laosom

Prezident Slovensko-Ázijskej obchodnej komory sa v rámci svojej pracovnej cesty v Pekingu stretol s pánom Zhao Wei, ktorý šéfuje Laoskej komore, ktorá nesie názov Economic Triangle Special Economic Zone.

Obidve strany predstavili svoje krajiny a činnosti, v ktorých by mohli spolupracovať. Pán Zhao Wei prijal pozvanie Slovensko-Ázijskej obchodnej komory (SACC) na návštevu Slovenska, následne SACC navštívi Laos a otvorí pobočku SACC v Laose.

Laos má záujem aj na projekte Farmy, ktorú slovenská strana má realizovať v provincii Sečuán. Svoje miesto vidí Laos v Zábovno-edukačnom parku v Linshui, kde SACC je garantom projektu.

SACC pripraví pre Laosskú stranu možnosti spolupráce na Slovensku. Hlavným bodom spolupráce bude aj projekt WBTID, ktorým vlastníkom je SACC a ktorý nemá na svete obdobu.


Slovak-Asian Chamber of Commerce will cooperate with Laos

During the business trip in Beijing, the president of Slovakia-Asian chamber of Commerce has met with Mr. Zhang wei, who is the president of Laos Chamber of Commerce, it’s also named as Economic Triangle Special Economic Zone.

Both sides introduced their countries and activities which they could cooperate. Mr. Zhang has already accepted the invitation from SACC to come to Slovakia, then we will also visit Laos and open the new office in Laos.

Laos was very interested in our farm project which will be realized in Sichuan province. Laos showed also interest in our Linshui entertaining park project.

Slovakia-Asian Chamber of Commerce is preparing cooperating opportunities for Laos in Slovakia. The important point is WBTID, which is prepared by SACC and it has no rivals on the world.


斯洛伐克亚洲商会将与老挝合作

斯洛伐克亚洲商会会长在北京的商务旅行期间遇见了老挝商会的会长张伟先生,商会又名老挝人民民主共和国金三角经济特区。 双方都介绍了自己的国家以及可以一起合作的项目。张伟先生已经接受了斯洛伐克亚洲商会来斯洛伐克的邀请,接下来斯亚商会也会来访老挝以及在老挝建立斯洛伐克亚洲商会的分会。

老挝对斯洛伐克在四川将要实施的农业项目表示了极大的兴趣。老挝也对斯亚商会的陵水娱乐主题公园项目表示感兴趣。 斯洛伐克亚洲商会在斯洛伐克为老挝准备合作机会。 主要的合作点会是世界商务贸易投资数据库,这是斯亚商会在世界上独一无二的项目。

Na foto Zhao Wei, Jaroslav Melišek a viceprezident komory  Gao Rong
在照片上是张伟,亚罗和高荣
On the photo is Zhao Wei, Jaroslav Melišek and Gao Rong
www.laosez.com

Slovensko-Ázijská obchodná komora otvára pobočku v Srbsku

Dňa 23.7.2015 navštívila Srbskú republiku delegácia Slovensko-Ázijskej obchodnej komory v zložení Miloš Richter a Jozef Uhrák. Stretnutie sa uskutočnilo v administratívnom centre Vojvodiny meste Novi Sad.

V priestoroch radnice sa jednania za mesto zúčastnili starosta Miloš Vučevič, riaditeľ Luka Novi Sad Aleksandar Bata Milovančev a technickí pracovníci magistrátu. So zástupcami Slovensko-Ázijskej obchodnej komory bol na rokovaní konateľ spoločnosti Laser media Mgr. Michal Pevný. Účelom pracovného stretnutia bolo prejednať možnosť vybudovania výrobného závodu v Srbsku. Prednesené možnosti zo strany Slovensko-Ázijskej obchodnej komory, ústretovosť a profesionálny prístup zástupcov mesta položili pevný základ na možnú dlhodobú spoluprácu pri realizácii investičných projektov.

Ďakujeme predstaviteľom mesta Novi Sad. O získane informácie o možnostiach v Srbsku sa podelíme s partnermi v Číne, kam budúci týždeň cestuje prezident Slovensko-Ázijskej obchodnej komory Jaroslav Melišek.

Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu

Delegácia Slovensko-Ázijskej obchodnej komory (SACC) bola na predposlednej kontrole legendy minerálnych vôd na Slovensku aj s viceprezidentom SACC v Pekingu pánom Xiangom Hanpingom, ktorý zastupoval pekingskú firmu OUTONG, ktorá má podpísanú zmluvu na dodávku pramenitej vody Santovská. Už len posledná kontrola z úradu v hlavnom meste Peking ostáva na ostrý štart exportu slovenskej vody do ďalekej Číny. Vzhľadom k tomu, že niektorí dovozcovia plnia tzv. európske vody v Číne, alebo inej mimoeuŕopskej krajine, teraz je nutné pri každom novom kontrakte urobiť kontrolu vrtu, výroby, kapacity a kvality priamo úradníkmi z hlavného mesta. Voziť sa bude vlakovou dopravou do mesta Tianjin, ktoré je od Pekingu vzdialené len 160 km. Santovská sa bude dodávať po celých plných vlakoch.

História santovských žriedel

Oficiálne sa pramene stali známymi približne pred 500 rokmi, najmä prostredníctvom prvých vedeckých prác o minerálnych prameňoch v Uhorsku. Vzrastajúci záujem o vodu súvisí s rozvojom prírodných vied v Európe, najmä fyziky, chémie a medicíny.

Dielo Juraja Wernhera De Admirandis Hvngariae Aquis Hypomnemation (O podivuhodných vodách Uhorska), bolo vydávané v rokoch 1549- 1746 v desiatich známych vydaniach po celej Európe.

Chýr o Santovskej kyselke sa rozniesol z okolitých dedín do celej Európy. S informáciami o miestnych prameňoch sa stretávame v literatúre 18. storočia, ale i v práci Mateja Bela pod názvom Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku z roku 1742.

Vlastníkom pozemkov a prameňov v Santovke bola rímsko-katolícka cirkev. Zircké opátstvo, aby bol tento majetok hospodársky využívaný, ho od polovice 19. storočia dávalo do prenájmu. Prvým nájomcom, ktorý čerpal minerálnu vodu a obchodoval s ňou, bol v rokoch 1847- 1873 Anton Štangel. Santovská kyselka sa začala voziť do reštaurácií, pohostinstiev a lekární.

Po Štanglovi sa stal vlastníkom Žigmund Toldi- chirurg a krčmár v jednej osobe. Jeho dcéra Alžbeta sa vydala za Alexandra Thege- Konkoly, ktorý bol nájomcom v rokoch 1894, dal postaviť murovaný pavilón a 15 metrov odtiaľ šachtu, kam bola odtekajúca voda odvádzaná. Položil základy plniarní Santovskej kyselky.

Obchod s minerálnou vodou sa stal významným zdrojom príjmov nájomcov majetku a nástrojom profitu z doplnkového zamestnania miestneho obyvateľstva. Bol však obmedzený kapacitne, kvôli transportu konskými povozmi. Po vybudovaní železničnej trate Čata- Šahy bolo možné prepravovať minerálku lacnejšie, rýchlejšie a do väčšej vzdialenosti. Denne odchádzalo zo Santovky do Budapešti za dva vagóny, odkiaľ sa vyvážala aj za hranice Rakúsko- Uhorska. Do roku 1910 bola známa po celej Európe o čom svedčí 28 získaných medailí.

V roku 1923 sa skončila nájomná zmluva s Alexandrom Thege- Konkolym a po ňom Centrálna komisia rímskokatolíckych majetkov v Bratislave podpísala novú zmluvu s Antonínom Horákom z Čiech. Prenájomná zmluva mala trvanie od roku 1923 do 1935, neskôr do roku 1941.

Po vzniku slovenského štátu boli občania českej národnosti nútení opustiť Slovensko, preto musel Anton Horák v roku 1940 zrušiť nájom a odísť.

Santovská minerálna voda sa v roku 1948 dostáva do vlastníctva štátu. Prudký rozmach miestneho plniarenstva nastáva v roku 1951, vďaka elektrifikácii, kedy sa manufaktúra automatizuje a mechanizuje.

V roku 1956 bol zriadený národný podnik Západoslovenské žriedla, n.p. Santovka. K podniku boli pričlenené aj iné slovenské žriedla. V tejto štruktúre existoval podnik do privatizácie v decembri 1995, potom bol rozčlenený na dve akciové spoločnosti. Závod v Santovke prešiel privatizáciou a v priebehu niekoľkých rokov zmenil viacerých vlastníkov.

Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 14 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 01 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 02 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 03 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 05 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 06 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 07 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 08 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 09 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 11 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 12 Predposledná kontrola pred exportom minerálnej vody Santovka do Pekingu 13