Aktivity活动Activitiesдеятельность

SACC vstupuje na medzinárodný trh s víziou globálneho pôsobenie a vplyvu aj vďaka schopnosti zabezpečovať pre svojich členov a partnerov investičné zdroje. To je naša pridaná hodnota, ktorou obohacujeme obvyklé činnosti obchodných komôr, ktorým sa aj my venujeme.

Aktivity SACC

SACC enters the international market with a vision of global presence and impact also thanks to having the ability to secure investment funding for its members and partners. This is our added value for the enhancement of usual services we provide just as other chambers of commerce.

Activities SACC

Leave a Reply